Irisity inleder samarbete med thailändska Guts Group

Pressmeddelande från Irisity AB, 30 januari 2019:

Guts Investigation Security Guard Co., Ltd. är Thailands ledande säkerhetsbolag och har 15.000 anställda väktare och 2.600 kunder över hela landet. Guts utökar nu sitt bevakningserbjudande med AI från Irisity.

”Familjeägda Guts är Thailands största säkerhetskoncern och uppvisar trots sina 36 års historia en fortsatt stark entreprenörsanda och teknikmognad. Vi ser fram emot att understödja Guts framgång med våra algoritmer”, säger Marcus Bäcklund, VD.

Avtalet ger Guts Group rätt att licensiera IRIS™ inkluderat samtliga AI-algoritmer och SaaS funktioner efter det att en inledande objektsvalidering genomförts.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, VD

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Klicka här för ytterligare information om Irisity.