Digitala vårdtjänster under lupp i helt ny kartläggning

Nyligen släpptes den första kartläggningen som har gjorts i Sverige av digitala vårdbesök och privata vårdtjänster. Den visar att patienter har fått helt nya möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande. Majoriteten av de aktörer som driver på den här utvecklingen inom hälso- och sjukvården är privata, visar en sammanställning gjord av Tummy Lab, ett digitalt vårdverktyg mot IBS.

— Det är positivt att Socialstyrelsen nu kartlägger både vårdbesök och vårdverktyg. Det här visar att digitala vårdverktyg som hjälper patienter efter att läkare ställt en diagnos, är både viktiga och nödvändiga på sikt. De kan hjälpa till att avlasta en välfungerande men hårt belastad vård genom att effektivt behandla fler och minska återbesöken. säger Anders Elfving, vd för Tummy Lab.

Kartläggningen visar att många av tjänsterna som inte är digitala vårdbesök bygger på kontakt på distans och där interaktion sker via text och meddelanden, snarare än video, telefon eller chatt, som är vanliga vid digitala vårdmöten. Flera är inriktade på specifika medicinska problem, som IBS (Irritabel Bowel Syndrome) och astma. Tummy Lab är ett av företagen i kartläggningen och erbjuder behandling av IBS-patienter på distans. Omkring en och en halv miljon svenskar lider av magbesvär orsakade av IBS, som idag är en folksjukdom.

— Tummy Lab digitaliserar den fysiska IBS-skolan, som idag ofta är den mest effektiva behandling vården kan erbjuda för IBS-patienten. Tidigare behövde utbildningen ske genom fysiska möten, men finns nu digitalt. Patienten använder även en app för att logga sina kost- och livsstilsvanor och kan genom AI få analyser av samband, säger Anders Elfving.

Utredningen är ett uppdrag från regeringen för att ta reda på vilka digitala vårdtjänster riktade mot patienter som finns i landet. I juni släpptes delrapporten, och slutrapporten planerad till hösten ska bland annat också föreslå hur tjänsternas kvalitet ska säkerställas.

Arbetet kan ses som ett konkret steg mot vision e-hälsa 2025, om att Sverige ska bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter inom vården. I 14 av 21 landsting finns en etablerad användning av digitala vårdtjänster. Dessutom har 19 av 21 detsamma för stöd och behandling. När det gäller privata vårdtjänster har dock bara 5 av 21 landsting ett etablerat användande.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Elfving, vd för Tummy Lab AB, 073-724 78 21,
anders.elfving@tummylab.com

Källa: Delrapporten “Digitala vårdtjänster riktade till patienter” från Socialstyrelsen, släppt 15 juni 2018. Hela rapporten går att läsa här.