brinja chalmers ventures

Brinjas teknik är framtidens väg för säkra byggarbetsplatser

2017 landade bolaget Brinja ett nytt projekt i samarbete med Skanska. Projektet resulterade i en omställning av Brinjas kärnverksamhet till det vi ser idag: ett fokus på att förebygga arbetsplatsrelaterade olyckor genom innovativ teknik. Idag har Brinja hunnit med att utveckla en rad innovationer. En av dessa är en plattform med ett robust varningssystem som via en app direkt kan meddela alla på en byggarbetsplats medarbetare när en olycka skett.

Xavier Leon, CEO på Brinja, berättar lite mer om projektet de genomför tillsammans med Skanska:

– Skanska berättade för oss om ett av deras stora behov: att direkt kunna meddela samtliga medarbetare på en byggarbetsplats när en olycka sker. Den tidigare metoden för att varna var att helt enkelt berätta för alla muntligen. Brinja utvecklade initialt system för att upptäcka och varna personer som befann sig kring lastfordon och kranar på byggarbetsplatser. I samband med ett möte med Skanska berättade de för oss add denna tidsfördröjning kunde skapa stor risk för de byggarbetare som var i en eventuell farozon. Man behövde korta ner tiden helt enkelt. Skanska frågade oss då om vi kunde hitta en teknisk lösning på deras problem.

Brinja insåg att deras teknik hade en outnyttjad möjlighet att kunna lösa Skanskas konkreta problem med hjälp av innovativ teknik och nya kommunikationsvägar.

– Vi uppfann en lösning som direkt kunde genomföras och implementeras i verksamheten. Något som skapade ett omedelbart värde för kunden, säger Xavier.
Robert Rehammar på Brinja fyller i:
-Hela den nya lösningen började med att vi utvecklade ett nytt gränssnitt för en webbapplikation tillsammans med Skanska. Vi fortsatte med att bygga Brinja Core som är kärnan i hela vår internetuppkopplade lösning. Brinja Core ger till exempel användaren möjligheten att styra arbetsplatsens belysning vid en nödsituation samtidigt som en siren automatiskt aktiveras om arbetsplatsen måste evakueras, berättar Robert.

 

”Vi på projekt Nya regionens hus letade efter ett mer heltäckande utrymningssystem utan en massa kabeldragning och tidskrävande installation på plats.

Vi kom i kontakt med Brinja och deras system för nödutrymning och vi uppskattar användarvänligheten och att det fungerar med både sirener och att ansluta till befintlig bojlampssystem.

Att alla som anslutit sig till systemet dessutom får återkommande varnings-sms vid ett nödlarm gör att risken att missa ett larm blir närmast obefintlig.”

David Salomonsson, Produktionschef, Skanska

 

– Hela vår utveckling sker digitalt och vi har också gjort vår teknik superenkel att koppla upp mot internet. Applikationen vi tagit fram ger en direkt överblick på arbetsplatsen och identifierar vid fara eller olycka vem som är i säkerhet och vem som är i risk. Ett annat exempel på hur vi använder tekniken är att Brinja Core ser till att belysningen på arbetsplatsen börjar blinka och pulsera vid fara. Då kan alla som arbetar på området direkt uppmärksammas på att något är fel och snabbare komma i säkerhet eller få hjälp.

Brinja arbetar med exakt samma fokus som arbetsgivaren på en byggarbetsplats – att skapa säkra arbetsplatser och trygga medarbetare. Just nu pågår både projekt tillsammans med byggjättarna NCC och Skanska. I pipelinen ligger dessutom inplanerat att implementera ytterligare 10 – 15 olika projekt under 2019. Samtliga kommande projekt utgår nu ifrån den vidareutvecklade Brinja Core. Med hjälp av en Brinja Core utplacerad på arbetsplatsen kan kunden samla in data och i realtid få information om allt ifrån luftens kvalitet till ljudnivåer och vibrationer som alla kan vara indikationer på en ökad risk mot den övergripande säkerheten.

NCC och Skanska ser redan genomslagskraften och en förbättrad trygghet på arbetsplatsen med hjälp av Brinjas innovation. Xavier berättar:

– Vi har nu kunder som berättar om att deras anställda kommer till dom och berättar att de känner sig glada över att arbeta för ett företag som tar deras säkerhet på allvar. Att det inte bara är snack kring säkerhet utan istället mycket verkstad.

Brinja har vuxit till att bli en viktig och strategisk spelare i den fortsatta utvecklingen av säkerhetsarbetet på byggarbetsplatser. I takt med att företaget fortsätter utvecklingen av plattformen så strävar de efter att sprida budskapet kring säkerhet. Siktet är nu inställt på att få fler att uppmärksamma genomslagskraften i Brinjas teknik och produkter. Ett annat viktigt arbete som fortgår parallellt med produktutvecklingen sker tillsammans med Skanska där målet är att generera underlag för fortsatt utveckling.

– I de tester vi nu genomför, ser vi att vår teknik genererar tillförlitliga larm. I kombination med den ökade säkerheten så är systemet enkelt att implementera och mycket kostnadseffektivt. Effekten blir en ökad säkerhet samtidigt som du sparar både tid och pengar, avslutar Xavier.

 

Webb: brinja.se