Archive

Financial reports & Presentations

Bokslutskommuniké 2018

När Chalmers Ventures idag (18 april 2019) offentliggör sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018, redogör man för ett fjolår rikt på både händelser och framgångar. Ta del av hela bokslutskommunikén till vänster.