About Chalmers Ventures

About Chalmers Ventures

Since 1999 Chalmers Innovation has worked with over 200 projects and started more than 130 companies. Over 2,700 business ideas have been evaluated which has led to the contribution of 1.5 billion private investments in start up’s. By 2011 the companies had a total turnover of 558 million SEK and 406 employees which has led Chalmers Innovation to be Sweden’s leading idea investor and business developer.

Encubator came about as a result of four years of experiences from Chalmers School of Entrepreneurship. The school was founded in 1997 by Mats Lundqvist and Sören Sjölander, at the Department of Technology Management and Economics at Chalmers University of Technology. The main pedagogy was built upon arranged partnerships between inventors with ideas and students with the drive to become entrepreneurs. Since the start, there has been a dual mission of developing entrepreneurs while creating new ventures. Since 1997 more than 50 new ventures have been formed out of the unique Encubation® model.

In 2015 Chalmers University of Technology Chalmers decided to gather forces to strengthen, rationalise and scale up their entrepreneurship activities. 300 million SEK of investment capital was to be provided in over a 10 year period along with financing of the operations to bring forth more and newly established companies associated with Chalmers.

The objective was for the two world-leading incubators* Encubator and Chalmers Innovation, together with Chalmersinvest, to found the new company. The new company would include the two successful incubators featuring different work processes, creating major opportunities for better coordination.

*UBI Index 2014

STRATEGIC PROJECTS

VINK – VÄSTSVENSKA INKUBATORER

I projektet VINK samverkar åtta västsvenska inkubatorer för att genomföra ett kvalitetshöjande program, med syfte att skapa bättre förutsättningar för inkubatorerna att arbeta tillsammans, att arbeta effektivare, att prestera bättre resultat och kommunicera dessa, så att de gemensamt når en bättre output av sitt arbete och når ut till en större massa i en global räckvidd. Tack vare ett mer resurseffektivt innovationssystem, kan kapaciteten optimeras. På det sättet blir regionen och dess inkubatorer starkare och mer kända för sitt goda arbetsresultat, vilket består främst av att fler nya företag skapas på ett effektivt och professionellt sätt. Det skapar också fler nya
arbetstillfällen.

Syftet är att gemensamt utarbeta tillvägagångssätt för att genomföra inkubationsprocessen, till att börja med hitta arbetssätt för att få fler akademiska och industriella avknoppningar. Därefter att förbättra de interna stödprocesserna för att utvärdera, ta in, avtala, starta upp, utveckla och växla upp hållbara affärer av innovationer, vilka skapats och förädlats från kunskap, idéer och forskningsresultat vid regionens lärosäten och industri. Det tredje syftet är att genom samverkan öka kännedomen om den regionala utvecklingen genom nya innovativa företag och företag som samverkar mellan olika sektorer, för att därigenom stärka regionens konkurrenskraft och långsiktigt skapa ett utvecklat och mer hållbart samhälle.

De inkubatorer som deltar i projektet är GU Ventures, Chalmers Ventures, Inkubatorn i Borås, Framtidens Företag, Gothia Innovation, Sahlgrenska Science Park och Innovatum.

För mer information, kontakta Linnéa Lindau, linnea@chalmersventures.com.

Projektet finansieras av EU regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och inkubatorerna.

EU regionala utvecklingsfonden